10FORIT_Communicatie-Post_small.jpg

Eindelijk perspectief. Hoe staan we ervoor?

Langzamerhand gaan we weer richting een open samenleving. Vanaf maart 2020 was de hele wereld in de greep van corona, maar langzaam opent de maatschappij zich weer als vanouds. Zijn er gevolgen van de crisis waar we rekening mee moeten houden als credit management branche?

Voor een groot deel van de Nederlandse bevolking vielen de financiële gevolgen reuze mee. Sterker nog, gemiddeld is 5.000 euro per huishouden extra gespaard en in zijn totaliteit 42 miljard. Helaas was dit voor veel zzp’ers, ondernemers in de retail, horeca en toeristische sector niet het geval. Hier moesten reserves worden aangesproken en ook worden geleend. Maar er is perspectief voor deze sectoren nu de meeste maatregelen zijn of worden opgeheven.

Financiële problemen
Ondanks alle corona-steunmaatregelen staan sommige mensen er financieel nu minder goed voor. Blijven alle bedrijven overeind als de steun langzaam afgebouwd wordt? Tegenvallers zullen een aantal bedrijven niet meer kunnen dragen. Gaan wij te maken krijgen met een nieuwe groep mensen die het financieel niet redden? Op welke wijze zal bijvoorbeeld de credit management branche hiermee omgaan?

BVCM heeft onlangs een onderzoek uitgebracht ‘Credit Management ten tijden van Corona’. Hierbij geven de respondenten aan dat 79% een coulantere houding aanneemt richting haar debiteuren. Ook zien we terug dat de DSO gestegen is. In het onderzoek geeft de BVCM aanbevelingen mee zoals, maatwerkoplossingen, eerder starten van het maningsproces, verhogen van de belfrequentie, verminderen van het aantal aanmaningen en het verlengen van de looptijd bij individuele beoordeling.

Uit een rapport van softwarebedrijf Exact blijkt er waarschijnlijk circa 12,9 miljard euro niet inbaar zal zijn binnen het MKB. En juist daar kan 10FORIT hulp bieden. Uit onderzoek onder onze relaties blijkt dat na inzet van communicatieplatform EEZYCOM o.a. het aantal inbare facturen toeneemt (15% meer betalingen bij nabellen van een stornering op peildatum en 8% meer geïncasseerd met een kostenreductie van 50% t.o.v. een persoonlijke gesprek). Het juiste kanaal op het juiste moment in de juiste tone of voice verkleint het aantal oninbare facturen. Zie ook ons uitgebreide artikel ‘Belscripts die werken’.

Backlog
In de zorg worden veel reguliere en geplande behandelingen uitgesteld en opgeschoven. Ooit zal dit ingehaald moeten worden, want het is zeker niet zo dat er ineens geen mensen meer ziek worden. De druk op de zorg zal de komende tijd steeds meer toenemen is de verwachting. Op het gebied van credit management is de kans op backlog aanwezig. Op dit moment worden ook bedrijven ‘gered’ die vrijwel zeker onder normale omstandigheden waren omgevallen. Ze worden kunstmatig in leven gehouden en zodra alle steunpakketten wegvallen is de kans groot dat deze bedrijven alsnog in de financiële problemen komen. Deze backlog kan ook in onze branche gevolgen hebben voor de DSO, marges en werkdruk.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn met het kabinet in gesprek over een herstelpakket, waarbij ze bepleiten dat ondernemers tenminste tien jaar de tijd krijgen om schulden terug te betalen aan de overheid tegen een lage rente. Voor private schulden zou een herstelfonds moeten komen.

Gelukkig zien wij ook dat de ondersteuning vanuit de overheid veel bedrijven goed door de crisis heen geholpen heeft. Wij vertrouwen erop dat de herstelplannen doeltreffend zullen zijn en hopen dat de gevolgen voor bedrijven en de credit management branche mee zullen vallen.
Kortom, er speelt naar alle waarschijnlijkheid wel het e.e.a. de komende jaren, en een voorbereid credit manager telt hierbij voor twee.

Wij denk graag met u mee, ook op dit gebied. Neem hiervoor contact op met Arno van den Broek via 06-15336235 of via Arno.vandenbroek@10forit.com.


Belanna VeenmanEindelijk perspectief. Hoe staan we ervoor?