Het nieuwe jaar Privacy Policy

English version:

This privacy policy governs your use of the google action ‘Het nieuwe jaar’, created by 10FORIT. This privacy policy was last updated on February 1, 2019 . Our privacy policy may change from time to time for any reason. If any changes are made to the policy, a notice will be laced on our website, 10forit.com. If you have any questions or concerns about our privacy policies, feel free to contact us by calling +31880016604.

What information do you use?

The Application does not collect or transmit any personal information or persistent identifiers about you, such as your name, location, phone number or persistent identifiers

Can users see their personal data?

‘Het nieuwe jaar’ does not store or transmit any kind of personal data so the application cannot show users their personal data.

Do you share personal information?

As no personal information is stored or transmitted by ‘Het nieuwe jaar’, the application is not capable of sharing personal information with anyone.

Do advertising companies collect data?

As no user data is stored or transmitted by ‘Het nieuwe jaar’, the application is not capable of sharing user data with advertising companies.

Do you use vendors or analytics providers?

No. ‘Het nieuwe jaar’ does not store or transmit any user data, thus the application is not capable of sharing user data with vendors or analytic providers.

Dutch version:

Dit privacybeleid regelt uw gebruik van ‘Het nieuwe jaar’, gemaakt door 10FORIT. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2019. Ons privacybeleid kan om welke reden dan ook van tijd tot tijd veranderen. Als er wijzigingen in het beleid worden aangebracht, wordt er een bericht op onze website, 10forit.com, geplaatst. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op door te bellen naar 0880016604.

Welke informatie gebruikt u?

De applicatie verzamelt en verzendt geen persoonlijke informatie of permanente identificatiegegevens over u, zoals uw naam, locatie, telefoonnummer of permanente identificatiegegevens

Kunnen gebruikers hun persoonlijke gegevens zien?

‘Het nieuwe jaar’ bewaart en verzendt geen enkele vorm van persoonlijke gegevens, dus de applicatie kan gebruikers hun persoonlijke gegevens niet tonen.

Deelt u persoonlijke informatie?

Aangezien er geen persoonlijke informatie wordt opgeslagen of verzonden door ‘Het nieuwe jaar’, is de applicatie niet in staat om persoonlijke informatie met iemand te delen.

Verzamelen reclamebedrijven gegevens?

Aangezien er geen gebruikersgegevens worden opgeslagen of verzonden door ‘Het nieuwe jaar’, is de applicatie niet in staat om gebruikersgegevens te delen met advertentiebedrijven.

Gebruikt u leveranciers of analyse providers?

Nee. ‘Het nieuwe jaar’ bewaart en verzendt geen gebruikersgegevens, dus de applicatie is niet in staat om gebruikersgegevens te delen met leveranciers of analyse providers.

10FORITHet Nieuwe Jaar Privacy Policy