DK-VCMB.jpg

Dick Kruiswijk van het VCMB

Onlangs is onze directeur Frank Beentjes toegetreden tot het bestuur van het VCMB. Reden genoeg voor ons om voorzitter Dick Kruiswijk eens nader aan de tand te voelen over het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB).

Vorige keer heeft u het al gezegd, maar in het kort nogmaals, wat doet het VCMB?

Wij behartigen de belangen van alle organisaties die werkzaam zijn binnen creditmanagement.

Alle disciplines binnen het vakgebied van creditmanagement worden binnen het verbond vertegenwoordigd. Denk hierbij aan gerechtsdeurwaarders, handelsinformatiebureaus, kredietverzekeraars en factoringbedrijven. Daarbij vinden wij het belangrijk dat alle bloedgroepen goed vertegenwoordigd zijn in de VCMB Raad en het bestuur.

Hebben jullie een specifieke doelstelling geformuleerd voor 2018?

Jazeker, en een prestigieus doel ook. Het VCMB Waardenonderzoek.

In de media wordt altijd het gezichtspunt van de ‘zielige schuldenaar’ gekozen, terwijl bedrijven binnen ons verbond integer hun werk willen uitvoeren. Hoe de media de sector benadert is niet positief en ook Tweede Kamervragen worden ook vaak vanuit een negatief perspectief gesteld. Dat helpt ons niet bij nieuwe wetgeving, zoals de AVG. Stringente beperking van datagebruik voor creditmanagement is vanuit privacy misschien een goed idee, maar als wij dankzij data-analyse de debiteuren die het betreft beter kunnen helpen als wij meer informatie beschikbaar hebben, is dat voor de betrokken debiteur veel belangrijker. De vooroordelen rondom creditmanagement zitten ons daarbij in de weg.

Door ons Waardenonderzoek willen wij onderbouwd laten zien welke waarde creditmanagement heeft voor de economie en de maatschappij.

Wat is die waarde dan?

Allereerst voorkomen wij faillissementen en zorgen daarmee dat de werkgelegenheid van die organisatie blijft. De meeste bedrijven gaan failliet omdat ze hun eigen rekeningen niet kunnen betalen door wanbetaling van hun debiteuren. Niet omdat ze geen verdiencapaciteit hebben.

Daarnaast zorgt creditmanagement ervoor dat er op krediet gekocht kan blijven worden. Stel je voor dat dit niet meer kan, dan heeft dit grote gevolgen voor de economie, maar ook op persoonlijk vlak. Wie kan er dan nog een huis kopen?

Creditmanagement levert een belangrijke waarde aan onze economie en maatschappij, maar dat gezichtspunt komt in de pers of de politiek niet of nauwelijks aan bod.

Wanneer verschijnt het VCMB Waardenonderzoek?

We zijn druk bezig met de voorbereiding van de eerste fase van het onderzoek, waarin we de feiten en cijfers inventariseren die de basis vormen voor de tweede fase van het onderzoek, waarin het cijfermateriaal geëxtrapoleerd wordt naar maatschappelijke en economische waarden.

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

Talentontwikkeling is erg belangrijk voor de toekomst van de categorie. Maar talent wordt net als de politiek en de media beïnvloed door de vooroordelen over de branche en de berichtgeving in de media die dat vooroordeel telkens bevestigt en versterkt. Dat is erg jammer. Onze branche heeft ook te maken met een digitaliseringsslag, zie bijvoorbeeld innovatieve bedrijven zoals 10FORIT, die een belangrijke rol binnen het speelveld innemen. Naast digitalisering is analyse van gegevens steeds belangrijker en hiervoor zijn specifiek opgeleide mensen nodig die dit werk kunnen doen. Die zijn behalve schaars, ook niet meteen enthousiast over een carrière binnen creditmanagement. Terwijl het carrièreperspectief binnen de creditmanagementsector nog nooit zo groot geweest is.

Meer informatie over een carrière in creditmanagement of op de hoogte blijven over het VCMB Creditmanagement Waardenonderzoek, neem dan regelmatig een kijkje op www.vcmb.nl of schrijf je daar in voor de nieuwsbrief.

Michelle FilbriDick Kruiswijk van het VCMB
Frank_PR-website.jpg

Frank Beentjes in bestuur VCMB

Onze directeur Frank Beentjes maakt vanaf eind november 2017 deel uit van het bestuur van de VCMB. Wij zijn trots op zijn rol binnen het bestuur en informeren u hierover middels onze nieuwsbrief.

Het VCMB staat voor Verbond van Credit Management Bedrijven. Het verbond verenigt organisaties die gespecialiseerd zijn in creditmanagement. Circa 80% van de organisaties binnen de branche zijn aangesloten bij het VCMB en veel leden zijn marktleider in hun specialisme, zo ook 10FORIT m.b.t. gedigitaliseerde en geautomatiseerde communicatieoplossingen (omnichannel communicatie).

Volgens de voorzitter van het VCMB Dick Kruiswijk (tevens directeur Syncasso) was de aanstelling van Frank Beentjes een juiste keuze. De voorzitter nam vorig jaar contact op met onze directeur en vroeg hem zich aan te melden als kandidaat-bestuurslid.


Dick Kruiswijk, “Wij behartigen de belangen van vele soorten bedrijven binnen creditmanagement. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarders, verzekeraars en factoringbedrijven. Daarbij is het belangrijk dat alle bloedgroepen binnen onze sector zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn binnen het VCMB. Het zou niet goed zijn als het bestuur alleen bestond uit gerechtsdeurwaarders, juist de diversiteit geeft het meerwaarde. Zo kan ieder bestuurslid vanuit zijn discipline zaken ter tafel brengen”.

Het VCMB is opgericht omdat de branche van mening was en is dat het bedrijfsleven te weinig kennis heeft van het belang van goed creditmanagement. De brancheorganisatie stelt zich ten doel de bekendheid met creditmanagement en haar toepassingen te stimuleren en professionaliseren.

Kruiswijk geeft verder aan, “Frank is afgestudeerd in expertsysteem en robotica. Daarnaast heeft hij een studie informatica met als specialisatie artifical intelligence gevolgd. Digitalisering speelt in onze branche een steeds grotere rol en Frank is wat ons betreft de perfect persoon die ons kan helpen met visie en expertise betreffende dit onderwerp.

Tijdens onze maandelijkse round table bleek dat Franks inbreng over zaken als bijvoorbeeld artificial intelligence of blockchaintechnologie zeer waardevol en interessant was. Hierdoor speelde Frank zich in de kijker als potentieel bestuurslid en heeft uiteindelijk geleid tot zijn bestuursfunctie.

Wij zien een integere persoon die het belang van de sector boven zijn bedrijfsbelang kan plaatsen. Als bestuurslid vertegenwoordig je meerdere bloedgroepen wiens belangen allen behartigd dienen te worden”.

Frank Beentjes is door het bestuur van het VCMB benoemd tot secretaris.

Onze directeur Frank Beentjes zelf in een reactie, “De innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een hogere agendering en verdere professionalisering van het vakgebied creditmanagement. Vanuit VCMB kan ik hieraan een belangrijke bijdrage leveren.”

Michelle FilbriFrank Beentjes in bestuur VCMB
vcmb-logo-wit.png

VCMB Nieuwjaarsbijeenkomst – 25 januari

25 januari

Op donderdag 25 januari host 10FORIT de nieuwjaarsbijeenkomst van het VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven).

In Villa Westend te Velserbroek ontvangen wij de leden van het VCMB om samen met hen het glas te heffen en de aftrap te doen richting het themajaar
Creditmanagement feiten en cijfers.

Tijdens de bijeenkomst worden diverse projecten van de branchevereniging nader toegelicht.

Het VCMB heeft als doel om creditmanagement en haar toepassingen te stimuleren en professionaliseren. Daarbij richt het verbond zich op het bedrijfsleven, onderwijs en collega professionals. Daarnaast biedt het VCMB een platform om actief te netwerken en nieuwe ontwikkelingen en trends op het gebied van creditmanagement met collega professionals te bespreken.

Michelle FilbriVCMB Nieuwjaarsbijeenkomst – 25 januari