10FORIT_Communicatie-Post_small.jpg

Eindelijk perspectief. Hoe staan we ervoor?

Langzamerhand gaan we weer richting een open samenleving. Vanaf maart 2020 was de hele wereld in de greep van corona, maar langzaam opent de maatschappij zich weer als vanouds. Zijn er gevolgen van de crisis waar we rekening mee moeten houden als credit management branche?

Voor een groot deel van de Nederlandse bevolking vielen de financiële gevolgen reuze mee. Sterker nog, gemiddeld is 5.000 euro per huishouden extra gespaard en in zijn totaliteit 42 miljard. Helaas was dit voor veel zzp’ers, ondernemers in de retail, horeca en toeristische sector niet het geval. Hier moesten reserves worden aangesproken en ook worden geleend. Maar er is perspectief voor deze sectoren nu de meeste maatregelen zijn of worden opgeheven.

Financiële problemen
Ondanks alle corona-steunmaatregelen staan sommige mensen er financieel nu minder goed voor. Blijven alle bedrijven overeind als de steun langzaam afgebouwd wordt? Tegenvallers zullen een aantal bedrijven niet meer kunnen dragen. Gaan wij te maken krijgen met een nieuwe groep mensen die het financieel niet redden? Op welke wijze zal bijvoorbeeld de credit management branche hiermee omgaan?

BVCM heeft onlangs een onderzoek uitgebracht ‘Credit Management ten tijden van Corona’. Hierbij geven de respondenten aan dat 79% een coulantere houding aanneemt richting haar debiteuren. Ook zien we terug dat de DSO gestegen is. In het onderzoek geeft de BVCM aanbevelingen mee zoals, maatwerkoplossingen, eerder starten van het maningsproces, verhogen van de belfrequentie, verminderen van het aantal aanmaningen en het verlengen van de looptijd bij individuele beoordeling.

Uit een rapport van softwarebedrijf Exact blijkt er waarschijnlijk circa 12,9 miljard euro niet inbaar zal zijn binnen het MKB. En juist daar kan 10FORIT hulp bieden. Uit onderzoek onder onze relaties blijkt dat na inzet van communicatieplatform EEZYCOM o.a. het aantal inbare facturen toeneemt (15% meer betalingen bij nabellen van een stornering op peildatum en 8% meer geïncasseerd met een kostenreductie van 50% t.o.v. een persoonlijke gesprek). Het juiste kanaal op het juiste moment in de juiste tone of voice verkleint het aantal oninbare facturen. Zie ook ons uitgebreide artikel ‘Belscripts die werken’.

Backlog
In de zorg worden veel reguliere en geplande behandelingen uitgesteld en opgeschoven. Ooit zal dit ingehaald moeten worden, want het is zeker niet zo dat er ineens geen mensen meer ziek worden. De druk op de zorg zal de komende tijd steeds meer toenemen is de verwachting. Op het gebied van credit management is de kans op backlog aanwezig. Op dit moment worden ook bedrijven ‘gered’ die vrijwel zeker onder normale omstandigheden waren omgevallen. Ze worden kunstmatig in leven gehouden en zodra alle steunpakketten wegvallen is de kans groot dat deze bedrijven alsnog in de financiële problemen komen. Deze backlog kan ook in onze branche gevolgen hebben voor de DSO, marges en werkdruk.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn met het kabinet in gesprek over een herstelpakket, waarbij ze bepleiten dat ondernemers tenminste tien jaar de tijd krijgen om schulden terug te betalen aan de overheid tegen een lage rente. Voor private schulden zou een herstelfonds moeten komen.

Gelukkig zien wij ook dat de ondersteuning vanuit de overheid veel bedrijven goed door de crisis heen geholpen heeft. Wij vertrouwen erop dat de herstelplannen doeltreffend zullen zijn en hopen dat de gevolgen voor bedrijven en de credit management branche mee zullen vallen.
Kortom, er speelt naar alle waarschijnlijkheid wel het e.e.a. de komende jaren, en een voorbereid credit manager telt hierbij voor twee.

Wij denk graag met u mee, ook op dit gebied. Neem hiervoor contact op met Arno van den Broek via 06-15336235 of via Arno.vandenbroek@10forit.com.


Belanna VeenmanEindelijk perspectief. Hoe staan we ervoor?
impact_ai.jpg

Impact artificial intelligence op bedrijfsvoering

Artificial intelligence is doorgebroken. Wij schrijven al een paar jaar over dit fenomeen en zijn blij dat dit deel van onze dienstverlening serieuze aandacht krijgt. Iedereen begrijpt dat wanneer een proces zelflerend is en hierdoor op de juiste en optimale wijze kan anticiperen, dit kostenefficiënt is en de dienstverlening ten goede komt.

Waar AI nu veelal gezien wordt als ondersteuning op operationele zaken, moeten we zeker niet de invloed onderschatten die het heeft op management/bestuurlijk niveau. Het geeft namelijk een schat van informatie bloot, die aanleiding kunnen zijn voor het aanpassen van een bedrijfsstrategie.

Regeren is vooruitzien

Een van de mooiste eigenschappen van deze zelflerende technologie is dat de data-analyse niet alleen beschrijvend kan worden ingezet, maar ook voorschrijvend. In het verleden werd met data vooral teruggekeken en geanticipeerd op cijfers vanuit het verleden. Maar door DeepMind machine learning is het ook mogelijk een analyse te maken op basis van de toekomst. Daarbij kan met behulp van specifieke parameters en data een voorspelling gemaakt worden. Op basis van deze voorspelling kan vervolgens beleid worden bepaald.

Niet alleen eenvoudige activiteiten
AI staat vooral bekend om het feit dat het in staat is eenvoudig werk over te nemen. Wij zien op dit moment een verschuiving naar complexere materie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de medische sector. Een medisch specialist heeft een groot aantal routinematige handelingen die prima met behulp van AI uitgevoerd kunnen worden. Bijvoorbeeld het maken van een behandelplan of het stellen van een diagnose.

Binnen de creditmanagement sector kun je kijken naar de prognose van betaalgedrag in plaats van beslissingen te baseren op cijfers vanuit het verleden. Het lijkt wellicht hetzelfde, maar is dat absoluut niet. AI neemt namelijk allerlei parameters mee in de toekomst, die zich in het verleden niet hebben afgespeeld (bijvoorbeeld de veranderende economie).

Alle expertise in huis
Het valt u misschien op dat wij vol passie over dit onderwerp praten en dat is niet voor niets. Wij zien enorm veel toepassingsgebieden voor AI en als IT specialisten onderzoeken wij dit voor u. Veelal in samenwerking met partners of relaties ontwikkelen wij innovatieve toepassingen op basis van AI. Zo is onlangs met Snijder Incasso & Gerechtsdeurwaarders een inbound customer service platform ontwikkeld met gebruik van artificial intelligence. In een volgend artikel vertellen wij hier meer over.

Wist u dat onze directeur Frank Beentjes regelmatig seminars geeft over kunstmatige intelligentie? Frank is afgestudeerd in Robotica en Expertsystemen en zijn grote passie is artificial intelligence.
Als u en uw collega’s hier meer over willen weten of interesse hebben in bijvoorbeeld een webinar, neem dan gerust contact met ons op. Frank deelt zijn kennis graag met u.

Voor meer informatie bel +31880016604 of mail naar support@10forit.com.

Jimmy EgbertsImpact artificial intelligence op bedrijfsvoering
Interview-Jo-Bola-e1522411772913.png

10FORIT verovert België met EEZYCOM™

Sinds oktober 2015 werkt 10FORIT samen met Jo Bolangier, eigenaar van Bola Consulting uit België. Hieronder een interview met Jo over zijn samenwerking met 10FORIT, digitalisering en omnichannel communicatie in zijn thuisland.

Op LinkedIn zie ik dat je naast 10FORIT ook betrokken bent bij de Credit Expo Belgium. Kan je uitleggen wie je bent en wat je allemaal doet?

Natuurlijk kan dat. Mijn bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met de optimalisatie van creditmanagementprocessen. Dit doen wij voor zowel B2C als B2B.

In de kern betekent dat vooral het verbeteren van de cashflow en het wegwerken van vorderingen. Tevens kijken wij naar hoe het creditmanagementproces is ingericht en hoe wij deze kunnen optimaliseren. Dit kan operationeel zijn maar ook qua systemen. Vanuit deze achtergrond is ook de samenwerking met 10FORIT ontstaan.

Hoe is de samenwerking met 10FORIT concreet tot stand gekomen?

Wij hebben elkaar leren kennen op de Credit Expo in België drie jaar terug en er was meteen een goede klik.

Ik was verantwoordelijk voor verkoop van de stands van deze expo en 10FORIT wilde graag als specialist in omnichannel communicatie voet aan de grond in België krijgen. Aangezien het dienstenpakket dat 10FORIT aanbiedt niet of nauwelijks in België voorkomt, leek mij een samenwerking meteen interessant.

Wij hebben toen eerst een testfase doorlopen om te bekijken hoe bedrijven in België op de diensten van het bedrijf uit Nederland zouden reageren. Al heel snel hadden we 30 afspraken staan en bleek dat er meer dan voldoende interesse was. Daarna ging het snel en ondertussen werken al circa zes bedrijven met ons samen.

Waar ligt volgens jou het onderscheidend vermogen van 10FORIT?

Ze zijn enorm flexibel richting hun klanten. Zo kan men gratis twee maanden EEZYCOM™ uitproberen. EEZYCOM™ wordt dan naast het bestaande systeem gezet om ze goed te kunnen vergelijken met elkaar. Vanuit de proeftrajecten die wij zijn gestart in België, zijn alle bedrijven trouwens klant geworden. Dat geeft natuurlijk wel iets aan.

Wat ook enorm gewaardeerd wordt is de mogelijk het Eezycom platform een maand gratis te testen, dan aanpassingen en optimalisaties door te voeren en dan een tweede maand kosteloos testen.

Bij de tools van 10FORIT zit de klant zelf aan het stuur van zijn dashboard en kan heel gemakkelijk zelf aanpassingen doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal beschikbare werknemers.
Heb je onvoldoende mensen zitten voor de hoeveelheid werk, dan kan je flexibel opschalen middels EEZYCOM™. Het is natuurlijk niet zo dat 10FORIT dan voor meer mensen zorgt, maar middels het EEZYCOM™ platform is het wel mogelijk de effectiviteit per medewerker aanzienlijk te verhogen.

In EEZYCOM™ zit ook een rapportagesysteem. Hiermee kan een klant na enige tijd zien welke optimalisaties ze door kunnen voeren. Bijvoorbeeld meer ’s avonds bellen of rond de uitbetaling van het salaris, pensioen of uitkering omdat uit de analyse blijkt dit betere resultaten geeft.

Hoe zit het met de privacywetgeving in België?

Vanzelfsprekend hebben ook wij te maken met de GDPR. Gelukkig is 10FORIT volledig compliant met de GDPR-wetgeving. Alle gegevens van klanten zijn veilig en dat is ook vaak een vraag die wij als eerste te horen krijgen van geïnteresseerde partijen.

Voor welk type klanten werkt 10FORIT in België?

O.a. voor incassobureaus en banken. Maar ook een verzekeringsmaatschappij is klant geworden en er zijn gesprekken gaande met telecomproviders.

Wij zijn trouwens ook in Frankrijk bezig voor 10FORIT en er is serieuze interesse in het EEZYCOM™ Platform van 10FORIT.

Zie jij grote verschillen m.b.t. digitale/omnichannel communicatie in België t.o.v. Nederland?

België loopt iets achter op gebied van digitale communicatie. Dat heeft denk ik met de cultuur te maken. Niet dat we het niet vertrouwen, maar Belgen denken wat langer na voor ze een beslissing nemen. In het begin waren we wel wat angstig hoe potentiële klanten zouden reageren en voelden ook wat wantrouwen hier en daar. Maar al snel sloeg dat wantrouwen om toen bleek dat de resultaten goed waren.

Nederland is echt pionier op gebied van digitalisering en omnichannel communicatie. En dat zie ik ook terug bij 10FORIT en ook de Belgische klanten weten dit nu.

Meer weten over 10FORIT/EEZYCOM™ in België? Neem dan contact op met Jo Bolangier via info@bolaconsulting.com.

Michelle Filbri10FORIT verovert België met EEZYCOM™
DK-VCMB.jpg

Dick Kruiswijk van het VCMB

Onlangs is onze directeur Frank Beentjes toegetreden tot het bestuur van het VCMB. Reden genoeg voor ons om voorzitter Dick Kruiswijk eens nader aan de tand te voelen over het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB).

Vorige keer heeft u het al gezegd, maar in het kort nogmaals, wat doet het VCMB?

Wij behartigen de belangen van alle organisaties die werkzaam zijn binnen creditmanagement.

Alle disciplines binnen het vakgebied van creditmanagement worden binnen het verbond vertegenwoordigd. Denk hierbij aan gerechtsdeurwaarders, handelsinformatiebureaus, kredietverzekeraars en factoringbedrijven. Daarbij vinden wij het belangrijk dat alle bloedgroepen goed vertegenwoordigd zijn in de VCMB Raad en het bestuur.

Hebben jullie een specifieke doelstelling geformuleerd voor 2018?

Jazeker, en een prestigieus doel ook. Het VCMB Waardenonderzoek.

In de media wordt altijd het gezichtspunt van de ‘zielige schuldenaar’ gekozen, terwijl bedrijven binnen ons verbond integer hun werk willen uitvoeren. Hoe de media de sector benadert is niet positief en ook Tweede Kamervragen worden ook vaak vanuit een negatief perspectief gesteld. Dat helpt ons niet bij nieuwe wetgeving, zoals de AVG. Stringente beperking van datagebruik voor creditmanagement is vanuit privacy misschien een goed idee, maar als wij dankzij data-analyse de debiteuren die het betreft beter kunnen helpen als wij meer informatie beschikbaar hebben, is dat voor de betrokken debiteur veel belangrijker. De vooroordelen rondom creditmanagement zitten ons daarbij in de weg.

Door ons Waardenonderzoek willen wij onderbouwd laten zien welke waarde creditmanagement heeft voor de economie en de maatschappij.

Wat is die waarde dan?

Allereerst voorkomen wij faillissementen en zorgen daarmee dat de werkgelegenheid van die organisatie blijft. De meeste bedrijven gaan failliet omdat ze hun eigen rekeningen niet kunnen betalen door wanbetaling van hun debiteuren. Niet omdat ze geen verdiencapaciteit hebben.

Daarnaast zorgt creditmanagement ervoor dat er op krediet gekocht kan blijven worden. Stel je voor dat dit niet meer kan, dan heeft dit grote gevolgen voor de economie, maar ook op persoonlijk vlak. Wie kan er dan nog een huis kopen?

Creditmanagement levert een belangrijke waarde aan onze economie en maatschappij, maar dat gezichtspunt komt in de pers of de politiek niet of nauwelijks aan bod.

Wanneer verschijnt het VCMB Waardenonderzoek?

We zijn druk bezig met de voorbereiding van de eerste fase van het onderzoek, waarin we de feiten en cijfers inventariseren die de basis vormen voor de tweede fase van het onderzoek, waarin het cijfermateriaal geëxtrapoleerd wordt naar maatschappelijke en economische waarden.

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

Talentontwikkeling is erg belangrijk voor de toekomst van de categorie. Maar talent wordt net als de politiek en de media beïnvloed door de vooroordelen over de branche en de berichtgeving in de media die dat vooroordeel telkens bevestigt en versterkt. Dat is erg jammer. Onze branche heeft ook te maken met een digitaliseringsslag, zie bijvoorbeeld innovatieve bedrijven zoals 10FORIT, die een belangrijke rol binnen het speelveld innemen. Naast digitalisering is analyse van gegevens steeds belangrijker en hiervoor zijn specifiek opgeleide mensen nodig die dit werk kunnen doen. Die zijn behalve schaars, ook niet meteen enthousiast over een carrière binnen creditmanagement. Terwijl het carrièreperspectief binnen de creditmanagementsector nog nooit zo groot geweest is.

Meer informatie over een carrière in creditmanagement of op de hoogte blijven over het VCMB Creditmanagement Waardenonderzoek, neem dan regelmatig een kijkje op www.vcmb.nl of schrijf je daar in voor de nieuwsbrief.

Michelle FilbriDick Kruiswijk van het VCMB
credit_expo.png

Credit Expo België

Op donderdag 19 oktober staan wij als 10FORIT weer op de vakbeurs: Credit Expo in België. Het is dé beurs op het gebied van credit management.

Credit Expo is een vakbeurs op het gebied van credit management en daaraan gerelateerde producten en diensten. Credit Expo brengt vraag en aanbod in een inspirerende omgeving op één dag bij elkaar door middel van een vakbeurs in combinatie met een kwalitatief hoogwaardig seminarie-programma bestaande uit expertsessies, praktijkcases en productpresentaties.

Om 10:30 uur zullen wij een presentatie geven samen La-On Lawyers:

De remedie tegen wanbetalers: goede communicatie met uw debiteur!

Een goed contact met de debiteur bepaalt het succes van de invordering. Daarom is het belangrijk dat de debiteur niet alleen snel wordt gecontacteerd, maar dat u hiervoor ook alle hedendaagse communicatiemiddelen en technieken gebruikt.

Hoe kunt u uw klanten het beste bereiken? Hoe zorgt u ervoor om tegen lagere kosten, sneller geld te incasseren en betere inningsresultaten te realiseren en tegelijkertijd de goede band met uw klant te behouden? Welke communicatiepraktijken zijn hiervoor geschikt?

La-On Lawyers is gespecialiseerd in het debiteurenbeheer voor KMO’s en multinationals. Hierbij maken zij gebruik van heldere en duidelijke communicatie naar de debiteur toe. La-On zet hiervoor alle moderne communicatietools in zoals WhatsApp.

Paul Cools van La-On zet tijdens deze sessie de best practices en incentives voor u op een rij. Een tipje van de sluier is de succesvolle inzet van het interactieve omnichannel communicatieplatform van 10FORIT.

Bent u geïnteresseerd? Wij zien u graag 19 oktober bij Flanders Expo te Gent bij de presentatie of bij onze stand nummer 9.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op de beurs dan maken wij graag een afspraak voor een bezoek aan uw bedrijf.

Hopelijk zien we u 19 oktober in Gent!

Michelle FilbriCredit Expo België
Credit-Expo-website3.jpg

Credit Expo Nederland

Op donderdag 3 november is het zover; 10FORIT staat voor de vijfde keer op de Credit Expo in NBC Congrescentrum Nieuwegein.Nederlands grootste kennis- en netwerkevent voor de Credit Management sector.

Tijdens de beurs geven wij samen met Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders om 10.30 uur een presentatie. Wij nodigen u uit om de sessie bij te wonen “Geen standaardoplossing, maar motiverend incasseren voor optimaal resultaat!”.

Iedere persoon is uniek. Achter iedere klant-debiteur schuilt immers een ander verhaal. Wil je een optimaal resultaat halen uit incasso-inspanningen dan is een standaard aanpak niet meer voldoende. Bij Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders geloven ze dat je door een andere benadering mensen kan bewegen om te betalen. Door het sturen op motivatie en gedrag bij debiteuren kun je een gedragsverandering creëren. Zij richten zich op motiverend incasseren en zetten hier verschillende maatwerkoplossingen voor in, waaronder de communicatieoplossing van 10FORIT.

Bent u geïnteresseerd? Wij zien u graag 3 november in Nieuwegein Business Centrum te Nieuwegein, stand 38.

U kunt onderstaand link gebruiken om u kosteloos te registreren, gebruik hierbij de code: FIT2016

https://registration.n200.com/survey/1aoe262hoq1u9/

Hopelijk zien wij u dan!

10FORITCredit Expo Nederland
151014152139EF_MG_2044-e1510061067127.jpg

Credit Expo België

Op donderdag 20 oktober a.s. staan wij als 10FORIT op de vakbeurs: Credit Expo in Leuven, dé beurs op het gebied van credit management voor de Belgische markt.

Credit Expo is een vakbeurs op het gebied van credit management en daaraan gerelateerde producten en diensten. Credit Expo brengt vraag en aanbod in een inspirerende omgeving op één dag bij elkaar door middel van een vakbeurs in combinatie met een kwalitatief hoogwaardig seminarie-programma bestaande uit expertsessies, praktijkcases en productpresentaties.

Tijdens de beurs geven wij samen met Solvado om 10.30 uur een presentatie. Wij nodigen u uit om de sessie bij te wonen “Goed contact met uw klant: De remedie tegen wanbetalers”.

Heeft u genoeg van het ‘Oei, had ik die factuur al niet betaald’-excuus? Wilt u niet meer horen dat uw factuur nooit is aangekomen? Of wilt u komaf maken met cashflowproblemen door klanten die uw betalingstermijn niet respecteren? Het succes van incasseren is het contact met de klant. Hoe kunt u uw klanten het beste bereiken?

Solvado neemt voor verschillende organisaties de zorg voor credit management processen uit handen. Om het credit management processen zo succesvol en efficiënt mogelijk te laten verlopen zal Bart Goossens van Solvado tijdens deze sessie de best practices voor u op een rij zetten.

Bent u geïnteresseerd? Wij zien u graag 20 oktober in Brabanthal te Leuven, stand 29.

U kunt onderstaand link gebruiken om u kosteloos te registreren, gebruik hierbij de code: FIT2016

https://registration.n200.com/survey/1319jwaw3mbt3

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op de beurs dan maken wij graag een afspraak voor een bezoek aan uw bedrijf.

10FORITCredit Expo België