collenda.jpg

Samenwerking 10FORIT met Collenda

Begin dit jaar is een samenwerking tussen Collenda en 10FORIT tot stand gekomen.
Tijd voor een interview en hierin bevragen wij Maarten Allard, projectmanager bij Collenda, over de verregaande samenwerking.


Kan je iets vertellen over jullie activiteiten in Europa?

Collenda is in 2018 ontstaan uit het Duitse ABIT GmbH en het Nederlandse EuroSystems Automatisering B.V. en Cwize B.V.. Recent is S4Dunning B.V. hieraan toegevoegd. Collenda heeft de ambitie om de grootste leverancier van credit management- en incassosoftware in Europa te worden. We bedienen al meer dan 30 jaar met onze software oplossingen diverse bedrijven in diverse sectoren in Europa. Momenteel zijn dit meer dan 700 bedrijven, waarvan het merendeel banken, corporates, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders zijn.

Er werken ruim 200 mensen bij Collenda in de vestigingen in Meerbusch, Frankfurt en Nieuwegein. 

Zijn er verschillen tussen de diverse landen?

In Duitsland is er een groot marktaandeel bij de banken en corporates. Deze software is ontwikkeld voor de voorkant van het credit management proces, de kredietverlening en het debiteurenbeheer. In Nederland zijn wij met Credit Navigator en Cwize aan de achterkant van het credit management proces vertegenwoordigd, het beheer van het minnelijke- en gerechtelijke incassoproces.

Op welke manier onderscheiden jullie je van andere partijen in de markt?

Dankzij onze consistente onderzoeks- en ontwikkelingswerk bevinden wij ons in een uitstekende uitgangspositie voor de komende jaren. We zijn een van Europa’s pioniers in het gebruik van baanbrekende technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en cloud applicaties. Deze strategie zullen we samen met onze klanten en partners blijven voortzetten, om zo nieuwe maatstaven te stellen op het vlak van efficiëntie, effectiviteit en gebruiksgemak.

Hoe is het contact tussen Collenda en 10FORIT tot stand gekomen?

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders is een gemeenschappelijke klant. Door het gebruik van de oplossing van 10FORIT waarvoor data van én naar Credit Navigator gaat, is er op enig moment een afspraak gemaakt om gezamenlijk te bekijken of dat uitwisselingsproces niet slimmer en efficiënter kon worden gemaakt. En zo geschiedde. Het proces dat voorheen de nodige handmatige acties kende, kan nu zelfstandig verlopen. Dat levert naast reductie van handwerk ook snelheidswinst op in de verwerking van informatie. Hierdoor kan nog sneller met actuele data worden gewerkt, en vervolgacties beter en eerder worden opgestart. 

Wat was het doel van deze samenwerking?

Zowel 10FORIT als Collenda geloven in een gezamenlijke oplossing die we samen met Snijder Incasso hebben neergezet. Deze oplossing is dusdanig flexibel te configureren, dat dit ook voor andere organisaties mogelijkheden biedt. Hiermee kunnen ze gebruikers optimaal bedienen en vooral ook ontzorgen bij de dagelijkse werkzaamheden.

Welke voordeel heeft dit voor jullie relaties?

Deze oplossing is gerealiseerd én bewezen in de praktijk. Het wiel hoeft dus niet opnieuw uitgevonden te worden.

Wat zijn tot op heden de reacties van jullie klanten met betrekking tot deze dienstverlening?

Dergelijke oplossingen vinden steeds beter de weg naar klanten. Uiteraard is de verandering van eerst alles “in house” zelf doen, naar het uitbesteden van diensten via een uitgebreid communicatieplatform, een flinke omschakeling. Aan de andere kant geldt dat communicatie steeds sneller gaat en over steeds meer kanalen. Dan is de keuze, doe je het zelf of kies je voor een partij die zich al jaren met dit soort communicatie bezig houdt, en de ontwikkelingen dicteert.

Is het mogelijk alles binnen de Collenda omgeving af te handelen?

Ja, de koppeling met 10FORIT werkt integraal binnen onze omgeving.

Is de integratie met het EEZYCOM communicatieplatform Europa breed?  

De integratie is met Credit Navigator en daarmee is het een oplossing voor met name de Nederlandse markt.

Hoe staan jullie tegenover de digitalisering en automatisering van communicatie in het credit management proces? 

De behoefte en noodzaak voor digitalisering en automatisering zal alleen maar toenemen. Daar moeten goede toekomstbestendige oplossingen voor worden ontwikkeld. En dit sluit naadloos aan bij onze strategie, om samen met onze klanten en partners nieuwe maatstaven te stellen op het vlak van efficiëntie, effectiviteit en gebruiksgemak.


Jimmy EgbertsSamenwerking 10FORIT met Collenda