klantcontact_ai_mens_large.jpg

De juiste balans in geautomatiseerd klantcontact

Automatisering is key voor het huidige contact met klanten. Het is veel effectiever, klanten worden direct geholpen en de werknemer wordt niet belast met oeverloze standaardvragen. Uit onderzoek van Verizon Business bleek dat ruim de helft van de 5.600 ondervraagde consumenten zich op z’n gemak voelt bij geautomatiseerd contact, zo’n 56%. Maar diezelfde groep gaf ook aan dat menselijk contact van cruciaal belang blijft. Hoe vindt u dan als bedrijf de juiste balans tussen AI en menselijk contact?


Een menselijke touch

Dat een groot deel van de ondervraagde aangaf geen problemen te hebben met AI klantcontact, werd er ook aangegeven dat contact met een persoon van belang is. De wetenschap dat er nog een mogelijkheid is om een persoon te spreken is voor velen belangrijk. Zo is er altijd nog de menselijke vertegenwoordiger van het organisatie achter de hand. Ook is deze persoonlijke touch in het klantcontact goed voor het opbouwen van een lange termijnrelatie. Voor een bedrijf dus belangrijk om uit te zoeken voor welke aspecten mensen ingezet worden en voor welke AI.


Klanten houden van transparantie

Voor een beter contact met de klant is het belangrijk dat ze weten wanneer ze met AI te maken hebben en wanneer een medewerker het woord voert. Van de ondervraagden liet ongeveer twee derde weten het belangrijk te vinden dat bedrijven aangeven of er met AI gecommuniceerd wordt. Wees daarom transparant in de communicatie. Geef duidelijk aan of de klant met een chatbot communiceert of persoonlijk contact heeft. Een deel van de bedrijven is op de goede weg en doet dit al. Ook krijgt de consument in een aantal gevallen de optie om het gebruik van AI geheel af te slaan.


Data is een gevoelig punt

Om AI goed in te kunnen zetten, wordt data verzameld. Dit kan op verschillende manieren. Zo werd er door bedrijven vaak gebruik gemaakt van third-party data. Dit zijn cookies die informatie verzamelen over bezoekers van een website, maar dan bij derden. Op deze manier komen organisaties veel te weten over het gedrag van de klant. Voor veel klanten tegenwoordig een reden om het contact te verbreken. Er vindt nu een kentering plaats waarbij het verzamelen van deze cookies meer kwaad dan goed zal doen. Dit is dan ook een van de redenen dat investeren in first-party en zero-party data belangrijk is.


En nu?

Menselijk contact blijft belangrijk, net als het verzamelen van data. Om optimaal te presteren, zowel binnen de organisatie als naar de klant toe, is het belangrijk om AI in te zetten. Let daarbij wel op die belangrijke balans. Kies voor het verzamelen van zero-party data. Daarbij geven klanten moedwillig informatie aan bedrijven. Maar zet ook op andere afdelingen in op gebruik van AI. Zo is uit onderzoek van Unit4 gebleken dat het inzetten van kunstmatige intelligentie op de financiële afdeling prestaties aanzienlijk verbetert.

Een veilige manier van data verzamelen kan bijvoorbeeld ook via CCaas (Contact Center as a Service). Met deze cloud-gebaseerde applicaties worden zowel gesproken als digitale communicatie beheerd en gevolgd. Voor klantenservices een ideaal programma om gegevens over klanten snel en overzichtelijk op te roepen. Dit is voor klanten een uitkomst, omdat ze door dit programma altijd een medewerker aan de lijn kunnen krijgen die op de hoogte is van hun situatie.


Wilt u meer weten over hoe u AI kunt implementeren in uw bedrijf? Of heeft u behoefte aan meer informatie over CCaaS? Neem dan contact op met Arno van den Broek via 06-15336235 of arno.vandenbroek@10forit.com.

Jimmy EgbertsDe juiste balans in geautomatiseerd klantcontact
robot_automation_large.jpg

Robotic Process Automation (RPA): wat is het en hoe helpt het uw bedrijf?

Op de werkvloer komen vaak administratieve handelingen voor die niet één, niet twee, maar vaker gedaan moeten worden. Om effectiever te werken en het personeel op belangrijke vraagstukken te laten concentreren kunnen deze handelingen ook geautomatiseerd worden. Dan komt RPA, oftewel Robotic Process Automation om de hoek kijken. Maar wat houdt dat precies in?

Wees gerust, er zal niet daadwerkelijk een robot de administratieve afdeling op komen lopen om het werk over te nemen. Het gaat om een softwaretoepassing die ervoor zorgt dat repeterende taken automatisch worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld gegevens overzetten van het ene systeem naar het andere of facturen verwerken. Kortom, RPA bootst menselijke handelingen na binnen het systeem.

RPA brengt interessante voordelen met zich mee. Deze softwaretoepassing wordt namelijk met minimale verstoring geïmplementeerd in het bestaande systeem. Bij het Robotic Process Automation kan gekozen worden voor het semi- en volautomatisch uitvoeren van processen. Bij semiautomatische RPA wordt het proces door mensen gestart en gestopt. Het volledig automatische proces start zelf op wanneer ingestelde gebeurtenissen binnenkomen.

RPA brengt meer voordelen met zich mee

Niet alleen wordt met RPA minimale interruptie geïmplementeerd, er zijn meer voordelen. Regelmatig zien werknemers een automatisering als bedreiging, maar eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Met RPA kan het personeel zich focussen op taken met uitdaging en meer toegevoegde waarde. De administratieve afdeling hoeft zich niet meer bezig te houden met terugkerende handelingen die achteraf gezien meer tijd in beslag nemen dan gedacht. De werkdruk wordt minder en RPA is een gegarandeerde kostenbesparing. Dit door de hogere snelheid en kwaliteit waarmee processen 24 uur per dag uitgevoerd worden.

Niet alleen de administratieve afdeling

RPA blijft niet beperkt tot de administratie. Het biedt een oplossing voor meerdere afdelingen en ondersteunend voor de medewerkers. Bedrijfsprocessen die foutgevoelig en tijdrovend zijn kunnen uitgevoerd worden door RPA. Zo kunnen verschillende HR-processen geautomatiseerd worden. Denk hierbij aan het maken van een pasje voor nieuwe medewerkers. Of het verwerken van aanvraagformulieren bij organisaties. Op deze manier worden medewerkers met de komst van RPA binnen de afdeling ondersteunt in de werkzaamheden.

Er is nog meer

Naast het draaien van een semi- en volautomatisch programma, kan RPA meer betekenen voor uw bedrijf. Zo kan het ook in combinatie met Artificial Intelligence ingezet worden. AI zorgt er dan voor dat ongestructureerde data geanalyseerd wordt en hieruit adviezen of beslissingen afgeleid worden. Ook daar blijft het niet bij. Door de samenwerking van RPA met AI kan er gekeken worden in welke mate processen binnen het bedrijf ook geautomatiseerd kunnen worden en dus geoptimaliseerd en verlichting van werkdruk geven.

Automatiseren is een hele stap binnen een bedrijf, en dan met name voor werknemers. Bij 10FORIT kunnen we u meer informatie geven en helpen bij het opzetten van Robotic Process Automation binnen uw bedrijf. Neem hiervoor contact op met onze consultant Arno van den Broek via 06-15336235 of arno.vandenbroek@10forit.com.

Jimmy EgbertsRobotic Process Automation (RPA): wat is het en hoe helpt het uw bedrijf?
intelligente_automatisering.jpg

Intelligente Automatisering rukt op binnen financiële afdelingen

IA oftewel Intelligente Automatisering is bezig met een doorbraak. Hierbij worden financiële processen voor een deel geautomatiseerd. Dit kunnen simpele taken zijn, maar juist ook meer complexe processen. Het is een trend die gaande is, maar uit de jaarlijkse Fintech Barometer van Visma | Onguard blijkt dat het grootste deel van de financiële sector niet bekend is met de inhoud van IA.

Afgelopen jaren hebben wij al veel geschreven over AI en nu is daar dus zijn broertje IA. AI is al behoorlijk geland binnen veel organisaties, maar het is ook een containerbegrip. IA of Intelligente Automatisering is concreter en specifieker. Toch komen de twee wel samen.

Intelligente Automatisering
Wanneer de financiële processen niet voorspelbaar of herhalend zijn en een vorm van intelligentie bevatten spreken we over IA. Het gaat dus niet alleen om het versturen van facturen. Denk aan de inschatting of een klant een factuur gaat betalen. Zodra dit redelijkerwijs te voorspellen is, kan het geautomatiseerd communicatieproces hierop afgestemd worden. Of denk aan het matchen van betalingen met openstaande facturen. IA is in staat hierbij ook nog eens suggesties te geven.

77% is van plan Intelligente Automatisering toe te passen
Alleen is het fenomeen nog vrij onbekend in de financiële sector. Uit de Fintech Barometer blijkt dat 45% niet precies weet wat het inhoudt. Op zich natuurlijk niet heel vreemd omdat veel van deze technologie nu ontwikkeld en toegepast wordt. 12% van de ondervraagden is van plan IA binnen een jaar te gaan toepassen en 39% bevindt zich in de vroege planningsfase.

Intelligente communicatie
Niet alleen de financiële processen worden slim geautomatiseerd binnen Intelligente Automatisering, ook de communicatie moet hier naadloos op aansluiten. Zo zal bij het matchen van betalingen met openstaande facturen blijken dat er nog openstaande posten zijn. De big data die door het financieel softwarepakket slim geïnterpreteerd kan worden zal een trigger geven aan bijvoorbeeld onze communicatietool EEZYCOM (via API’s). Hierop zal ons platform de communicatie starten bij de klanten met openstaande posten en kan het aanvullende handelingen verrichten zoals een betalingsregeling treffen, een automatische incasso aanbieden of een betaallink sturen.
Voor de 10% van bedrijven binnen het financiële domein die al gebruikmaken van IA zijn alle voordelen bekend. Bij 90% dus nog niet.

Voor wie geïnteresseerd is en hier meer over wil weten, neem gerust contact met ons op en we praten u graag bij over de voordelen van IA. Bel of mail naar Arno van den Broek op 06-15336235 of via Arno.vandenbroek@10forit.com.  

Jimmy EgbertsIntelligente Automatisering rukt op binnen financiële afdelingen
Technologie_verhoogt_klanttevredenheid_iStock-1151928476-1.jpg

Inzet technologie verhoogt klanttevredenheid

Uit het onderzoek ‘Innovation, smart data and the drive to customer-centricity’ van data expert Experian is gebleken dat stijgende kosten van o.a. klantenwerving, retentie en dubieuze debiteuren een verbetering van de klantervaring in de weg staat.

700 beslissers in het MKB zijn ondervraagd over een aantal thema’s m.b.t. customer experience. Vier op de vijf personen geeft aan dat data, analytics en artificial intelligence belangrijke onderdelen zijn
voor de groei van hun organisatie. Juist ook in een concurrerende markt, waarin het steeds moeilijker wordt onderscheidend te zijn, kunnen deze zaken het verschil maken.


Technologische achterstand

De wereld waarin wij leven is ‘technology driven’. Organisaties die met verouderde technologieën werken, bijvoorbeeld doordat legacy software zich moeilijk laat aanpassen of men terughoudend is met budgetten toekennen, lopen grote kans de boot te missen en op achterstand te komen.
Bedrijven zullen niet in staat zijn aan de hand van actuele data, consequent omnichannel-beslissingen te nemen.

Welke boodschap via welk kanaal zet je wanneer in voor welke persoon? Aan de hand van actuele data is de inzet van geautomatiseerde omnichannel communicatie vele malen effectiever.


Grote woorden of de realiteit?

Activiteiten zoals klantenwerving, klantbehoud en debiteurenbeheer zijn behoorlijke kostenposten voor iedere organisatie. Personeelskosten stijgen en personeel is moeilijk te vinden, maar technologie kan hierbij uitkomst bieden. Alleen werken veel organisaties nog met verouderde communicatietechnologie en dit kan op termijn leiden tot een kosten-inefficiënte operatie en ondermijnt de concurrentie positie.
Geen grote woorden dus, maar de realiteit van de dag. Organisaties die technologie niet tijdig als business driver van hun organisatie hebben omarmt, hebben het moeilijk of gaan het moeilijk krijgen. Juist ook op het gebied van communicatie. De acceptatie van digitale communicatie zit in een sneltrein en het duurt niet lang meer voordat klanten, hier, nu en goed geholpen willen worden.


Automatisering van processen

Concurrentievoordeel is op dit moment te behalen door alle beschikbare data om te zetten naar inzichten. De nieuwste technieken m.b.t. machine learning en AI staan ter beschikking, dus waarom
daar geen gebruik van maken om de customer journey te verbeteren? Klantenwerving, retentie en debiteuren beheer zijn al lang geen zaken meer die coûte que coûte door de mens gedaan hoeven te worden. Veel communicatie is te automatiseren en geeft een organisatie de ruimte om te werken aan verbetering van de klantervaring.

Een klant is per slot van rekening geen koe die je uitmelkt. Een klant is een ‘holy cow’ die je met aandacht verzorgt. Communiceer verstandig en vraag onze support afdeling om een pilot van EEZYCOM, ons omnichannel communicatieplatform. Neem hiervoor contact op met onze support afdeling via support@10forit.com of bel naar +31880016604.

Jimmy EgbertsInzet technologie verhoogt klanttevredenheid
Eezycom-Dialer-1.png

3 oplossingen bij personeelstekorten

U kent het waarschijnlijk wel: de personele bezetting van uw afdeling is helemaal compleet en iedere werkplek wordt door een zorgvuldig geselecteerde medewerker ingevuld. Maar ineens veranderen de zaken en valt iemand ziek uit en/of krijgt u te horen dat een medewerker een baan elders gevonden heeft. Gelukkig hoeft u niet met de handen in het haar te zitten. Er zijn mogelijkheden calamiteiten op te vangen door ondersteuning van gedigitialiseerd klantcontact.

Het managen van een afdeling is veelal een veeleisende functie die vraagt om een creatief en oplossingsgericht denkvermogen. Wij denken graag met u mee en in dit artikel gaan we in op een drietal oplossingen die mogelijk zijn bij personeelsschaarste.


Oplossing 1:
Eezycom Dialer
Keer op keer iemand bellen die moeilijk bereikbaar is? Vaak een flinke klus en zonde van de tijd van uw medewerkers en hier is een oplossing voor in de vorm van ‘Eezycom Dialer’. Een dialer neemt het uitgaande telefoontje over, en belt aan de hand van een selectieve lijst (prioriteit, hoge bedragen, leeftijd etc.), relaties op. Zodra er opgenomen wordt zorgt onze software ervoor dat de klant netjes wordt doorverbonden naar een geschikte medewerker die de vraag kan afhandelen.

Het gehele proces is volledig geautomatiseerd en zo bespaart u heel veel tijd en maakt u het werk van uw medewerkers m.b.t. uitgaande telefoontjes en stuk leuker. In deze tijden van personeelsschaarste biedt Eezycom Dialer waardevolle ondersteuning.


Oplossing 2:
Eezycom 24×7 Inbound
De naam zegt het al, het gaat hier om inkomende telefoongesprekken. Bij veel organisaties is het niet mogelijk om 24 uur per dag, 7 dagen in de week, klanten persoonlijk te woord te staan. Daarnaast komen ook veel generieke vragen binnen waarbij een medewerker niet perse de afhandeling hoeft te verrichten.

Door deze activiteiten worden uw medewerkers overdag extra belast.
Via Eezycom 24×7 Inbound is uw organisatie altijd bereikbaar. Klanten kunnen hierbij voor een groot deel automatisch geholpen worden met bijvoorbeeld vragen over betalingen, openingstijden en offertes.


Oplossing 3:
Eezycom Service
Zo’n beetje onze totaaloplossing om klantcontact te vereenvoudigen en optimaliseren. Dit heeft vanzelfsprekend positieve gevolgen voor de werkdruk. D.m.v. Eezycom Service krijgt u de beschikking over een brede mix communicatiemiddelen die ingezet kunnen worden voor een verscheidenheid aan diensten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een onderhoudsafspraak of het aanvragen van een offerte. Via het gebruik van diverse communicatiekanalen als WhatsApp, sms, e-mail, post, telefoon etc. kan een follow up van een call afgehandeld worden. Bijvoorbeeld door een afspraakbevestiging via sms te versturen of een offerte via e-mail te verzenden. Dit kan allemaal geautomatiseerd indien gewenst.

Voordeel is dat alle gevoerde communicatie inzichtelijk is, zodat uw medewerkers altijd weten wat er speelt bij een klant.


Advies rondom personeelsschaarste

10FORIT biedt behoorlijk wat oplossingen als het gaat om snelle en adequate hulp bij personeelsschaarste. Wij hebben getracht een aantal invalshoeken te belichten, maar kunnen ons voorstellen dat er evengoed nog vragen zijn.

Graag helpen wij u met het zoeken naar juiste oplossingen bij personeelstekorten. Neem hiervoor contact op met Michelle Filbri via support@10forit.com of bel naar +31880016604.

Jimmy Egberts3 oplossingen bij personeelstekorten
Digitale-Verbindingen-1.png

Optimaliseren door juist datagebruik

De Eezycom productlijn van 10FORIT geeft organisaties handvatten om snel en efficiënt met hun relaties te kunnen communiceren. Alle tools ondersteunen en verlichten een afdeling en zorgen ervoor dat klanten snel en goed geholpen kunnen worden. Door juiste interpretatie van de verworven data is het mogelijk de resultaten nog verder te optimaliseren.

De basis van ons omnichannel communicatieplatform Eezycom vormen kanalen als WhatsApp, e-mail, post, sms en telefoon/mobiel. Door het communiceren via deze kanalen worden inzichten verkregen in o.a. het gebruik van het kanaal, de inhoud van de boodschap en hoe personen op deze inhoud reageren. Door nu gebruik te maken van deze (uiteraard volgens de AVG richtlijnen) verworven data is het mogelijk nog meer rendement en een hogere klanttevredenheid te realiseren.


Automatisering
Dat automatisering bijdraagt bij optimalisatie is begrijpelijk. Maar op welke wijze kan interpretatie van data hiertoe bijdragen? Automatiseer bijvoorbeeld binnenkomende vragen van klanten.
Tegenwoordig is het mogelijk om binnenkomende telefoongesprekken op te vangen door ons systeem (Eezycom). Hierbij is mogelijk open vragen te stellen en hier een antwoord op te ontvangen en verwerken. Nu kan het zijn dat er een vraag voorbij komt die nog niet eerder is gesteld of iemand de vraag of een andere wijze stelt. Eezycom is dusdanig in te richten dat ook deze vragen geautomatiseerd verwerkt kunnen worden. D.m.v. het analyseren van de afwijkende data (de nieuwe of anders geformuleerde vragen) en de database hiermee te verrijken behaalt u optimaal resultaat uit deze data.


Gebruik data analyse voor optimaal communicatiemoment

Dat het weinig zin heeft iemand om 4 uur ’s nachts te bellen voor een openstaande factuur of wervingsactie is wel duidelijk. Maar wanneer is het wel een goed moment om te bellen? Wellicht is het juist beter is om die bepaalde persoon te e-mailen of Whatsappen i.p.v. bellen?
Voor verschillende klanten hebben wij dit onderzocht en hebben bijvoorbeeld gekeken naar het meest ideale belmoment. Hierbij brachten wij het tijdstip in kaart waarop de meeste klanten in de eerste poging opnamen. Hierbij geldt, des te meer data, des te nauwkeuriger de uitkomst is te voorspellen. Uit de tests bleek dat verschillende klanten, verschillende preferente momenten hadden om gebeld te worden. Vanzelfsprekend was het mogelijk een gemiddelde tijd te benoemen, maar betere resultaten werden behaald bij het individueel in kaart brengen van de klanten en daar de communicatiemomenten op aan te passen om op deze manier de optimale customer journey in te richten.

Zo konden wij ook zien welke dagen en tijden tot snellere betalingen resulteerde. Deze data werd daarna ingezet om ervoor te zorgen dat de klant steeds op die vaste dag en/of tijd de factuur ontving. Met als resultaat een optimalisatie van de betaaltermijn.


Is uw data nog betrouwbaar?

De data van uw klanten mogen wij als 10FORIT niet oneindig bewaren. Alle data wordt bij ons na twee maanden geanonimiseerd. Wij kunnen dan nog wel een globale data-analyse uit Eezycom halen, maar niet op individueel niveau.

Overigens is de data die wij aangeleverd krijgen regelmatig ‘vervuild’. Denk bijvoorbeeld aan telefoonnummers die niet meer kloppen of een verhuizing die niet is doorgegeven. Doordat persoonsgegevens niet kloppen, krijgen wij bij elke correspondentie een foutmelding die wij netjes doorgeven aan onze relaties. Indien deze fouten niet gecorrigeerd worden zal de klant vaak niet bereikt kunnen worden en heeft het gevolgen voor het resultaat van de actie. Door het optimaliseren van deze data is het mogelijk relatief eenvoudig het rendement van de communicatie te verhogen.
In markt zijn datapartijen als Experian, EDM, CDDN en Whooz gespecialiseerd in het optimaliseren van data. Vanzelfsprekend helpen wij u ook graag met onafhankelijk advies over dataoptimalisatie.


Voorbeelden uit de praktijk

Door onze data te analyseren zijn nog een aantal interessante resultaten naar voren gekomen die wij graag met u delen:

  • Soms willen onze relaties één communicatiekanaal inzetten voor hun klanten. Uit ons onderzoek blijkt dat het inzetten van meerdere kanalen per persoon tot betere resultaten leidt.
  • Spreek een doelgroep aan op basis van leeftijd en communiceer met een aangepaste boodschap.
  • Wij merken uit alle data van organisaties dat het uitmaakt welke stem gebruikt wordt en of dit een man of een vrouw is. Wel verschilt dat per type organisatie. Probeer dit dus uit bij uw bedrijf. Aan de hand van de data wordt inzichtelijk welke stem en welk geslacht u het beste kunt inzetten voor de beste resultaten.
  • Uit onze cijfers blijkt dat een vaste stem in de verbale communicatie de beste resultaten oplevert. Deze stem is herkenbaar en wordt op termijn volledig geassocieerd met uw organisatie.

     

Hierboven staan een aantal voorbeelden van optimalisaties die wij uit data hebben kunnen halen. Bent u nieuwsgierig geworden hoe (big) data uw organisatie kan helpen te optimaliseren?
Neem hiervoor contact op met Michelle Filbri via support@10forit.com of bel naar +31880016604.

Jimmy EgbertsOptimaliseren door juist datagebruik
Klantencommunicatie.jpg

Digitalisering van klantcontact

Gedigitaliseerd klantcontact wordt vaak geassocieerd met onpersoonlijk, koel en afstandelijk. Maar is de klant wel altijd op zoek naar persoonlijk contact? Wil de klant niet vooral snel en goed geholpen worden met de hulpvraag; is dat niet de meest bepalende factor voor emotionele betrokkenheid?

Misschien is het u zelf weleens overkomen dat u met een vraag of klacht op een website zocht naar het nummer van de klantenservice en deze niet vond. De chatbot die u een paar minuten eerder op de landingspagina te hulp schoot met een “Hallo, kan ik u van dienst zijn?” negeerde u in eerste instantie maar nu klikt u toch het venstertje aan. Wanneer deze Anna, Marie of Inga u inderdaad blijkt te kunnen helpen met uw vraag bent u blij. Misschien zelfs wel blij verrast, nog beter! Er blijft een positieve indruk hangen van de chatbot én van het desbetreffende bedrijf. Maar wanneer de chatbot de vraag niet begrijpt en u van irrelevante informatie voorziet, hoe netjes ook geformuleerd, kan dat frustratie opwekken. In zo’n geval concludeert men al snel: de beschikbaarheid van een capabele medewerker is cruciaal voor een positieve klantervaring en emotionele betrokkenheid. Maar betekent capabel per se van vlees en bloed?


De kracht van automatisering

De klant houdt van soepele, snelle service, maar als klant eisen we nog steeds een vriendelijke, menselijke aanpak. Emotie is en blijft belangrijk. Maar de ongebreidelde efficiëntie van automatisering ook. Een computer is sneller, efficiënter en betrouwbaarder dan een fysiek persoon. Ze worden nooit moe, zijn altijd goedgehumeurd en werken 24x7x365 om real-time risico’s of kansen te monitoren en kunnen daardoor steeds een actueel advies geven. Ze hebben een ijzersterk geheugen en zijn in staat om de klantenservice op een preventieve en proactieve manier te ondersteunen. Deze voordelen dragen enorm bij aan een positieve klantervaring en die begeerde emotionele betrokkenheid. De kracht van digitaal klantcontact ligt daarom juist in een slimme combinatie tussen mens en technologie. Zo kan een financieel adviseur snel en automatisch data uit benodigde bronnen zoals Kadaster, UWV, pensioenregister en belastingdienst laten ophalen, en deze vervolgens automatisch laten vertalen naar een doortimmerd advies voor de klant.


De perfecte balans

De perfecte balans vinden tussen deze twee factoren, dus enerzijds het menselijke engagement waarborgen en toch optimaal profiteren van automatisering, is een uitdaging voor veel bedrijven. 10FORIT helpt bedrijven en organisaties om optimaal digitaal te communiceren. Dit doen we vanuit de overtuiging dat emotionele betrokkenheid van de klant de sleutel is tot succes maar óók dat automatisering de sleutel is tot hogere conversie en blijere werknemers.  Speciaal voor debiteurenafdelingen en de incassobranche bieden wij bijvoorbeeld een speciale tool voor creditmanagement. Daarbij worden uw klanten voor een groot deel geautomatiseerd geholpen met bijvoorbeeld digitale betaalopties.

Meer weten over digitale serviceverlening? Neem dan contact op met onze consultant Michelle Filbri via contact@10forit.com of bel +31880016604 om de mogelijkheden voor een passende strategie voor uw bedrijf te bespreken. U kunt ook met behulp van onze gratis pilot snel inschatten wat 10FORIT voor uw bedrijf zou kunnen opleveren.

Jimmy EgbertsDigitalisering van klantcontact