Eezycom-Dialer-e1522411101239.jpg

Featured product: EEZYCOM™ Dialer

EEZYCOM™ Dialer

EEZYCOM™ Dialer is a 10FORIT product companies use for optimal digital communication with customers. The tool is used by various organisations to increase call-centre efficiency, as extra contact support during a large (ad hoc) project, or to handle full mass dialing for debt collection.

EEZYCOM™ Dialer allows companies to contact customers more efficiently via telephone, making automated customer-oriented communication easier. Our Dialer predicts how many concurrent outgoing connections are needed to serve the number of available agents. When connected, it only transfers calls that need to be handled by an agent.

Our product can call multiple people simultaneously. Customer service employees or call-centre agents don’t have to dial the numbers themselves or wait for people to answer their phones. EEZYCOM™ Dialer only forwards a customer through to an employee when direct contact has been established. Not when the call has been put to voicemail, or if the line is currently busy. And through the use of whisper technology, CallerID and/or CTI, employees know exactly which customer he or she is about to be connected with.

Whisper technology is a function in which EEZYCOM™ Dialer ‘whispers’ a notification into the available call-centre agent’s ear, letting him or her know which customer is being forwarded. Meanwhile, the customer only hears the message: “One moment, you will now be forwarded.”

Rob Veenman, consultant at 10FORIT, about the EEZYCOM™ Dialer:

“Our Dialer is incredibly flexible, besides possessing the standard functionalities of this application, overall we offer our customers bespoke service. The system is fully customized to suit the customers’ wishes, and of course we offer our advice during this process as well. In addition, our implementation time is short so companies can quickly get to work using the Eezycom Dialer. Our Dialer is suitable for all telephone exchanges and is easy to implement”.

EEZYCOM™ Dialer is currently a popular tool in both Belgium and The Netherlands. EEZYCOM™ Dialer can be seamlessly integrated with other 10FORIT products, such as EEZYCOM™ Pay and EEZYCOM™ Wordcloud for an optimal omnichannel solution.

For communication-based projects where one-time calls must be placed to customers, Eezycom Dialer can offer a fine solution, thanks to its speedy set up implementation.

Want to know more?

Would you like more information about the EEZYCOM™ Dialer or request a pilot? Please contact Michelle Filbri through contact@10forit.com.

View a short introduction video about EEZYCOM™ Dialer below.

Michelle FilbriFeatured product: EEZYCOM™ Dialer
Artikel-Janssen-en-Janssen.png

Interview 10FORIT – Janssen & Janssen

De afgelopen 10 jaar hebben de toename van het gebruik van internet, sociale media en mobiele telefonie het landschap waarin de klant zich begeeft significant veranderd. Nagenoeg iedereen beschikt in Nederland tegenwoordig wel over een smartphone en/of internet, waardoor mensen continu bereikbaar zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen het de normaalste zaak van de wereld vinden dat ze 24/7 met de buitenwereld kunnen communiceren op zijn of haar eigen manier. Dat geldt niet alleen voor het koopproces, maar ook bij incasso. Voordat je met de klant kunt communiceren, zul je wel eerst contact moeten leggen. Hier spelen technologie en gesprekstechnieken in toenemende mate een belangrijke rol. In dit interview spreek ik met Saskia van de Schoot, Adjunct Directeur bij Janssen & Janssen Incasso & Gerechtsdeurwaarders over motiverend incasseren en de toepassing van het omnichannel communicatieplatform EEZYCOM van 10FORIT.

Wat is jouw rol bij Janssen & Janssen?

Saskia: “Ik ben sinds drieënhalf jaar actief als Adjunct Directeur. In die rol ben ik medeverantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. De klant en de klantbeleving zijn belangrijk voor onze organisatie. Ik bekijk onder andere hoe wij onze processen zo optimaal mogelijk voor de klant kunnen inzetten. Wij streven om vanuit klantperspectief te kijken naar wat we beter kunnen doen en wat daar voor nodig is.”

Waarom hebben jullie destijds besloten om motiverend incasseren in de incassopraktijk toe te passen?

Saskia: “Wij zijn een aantal jaren geleden gestart met onderzoek naar de toepassing van klantsegmentatie. Uit die onderzoeken kwam het belang van communicatie bij incasso duidelijk naar voren. Hoe communiceer je, wat communiceer je en op welk moment communiceer je. Dit zijn essentiële vragen in onze branche, die bepalend zijn of je succesvol contact met de klant-debiteur weet te leggen. Aan de ene kant is succesvol incasseren een kwestie van techniek: hoe faciliteer je de diverse kanalen waarmee je met de klant-debiteur in contact komt. Maar als je dan eenmaal met de klant in contact bent, zijn het stellen van de juiste vragen, in de juiste vorm en met de juiste tone of voice van doorslaggevend belang voor het verloop en resultaat van het incassotraject. De toepassing van motiverend incasseren heeft ons goede resultaten opgeleverd. Voor ons een reden om deze koers voort te zetten.”

Wat versta je precies onder ‘motiverend incasseren’?

Saskia: “Bij motiverend incasseren gaat het erom dat je vragen op een dusdanige manier aan de klant-debiteur stelt, dat je meer relevante informatie krijgt. Daarnaast wil je dat de intrinsieke motivatie van de klant-debiteur naar boven komt, zodat hij/zij actief meewerkt aan de oplossing van het (betaal)probleem. Deze methode van motiverende gesprekstechnieken is wetenschappelijk goed onderbouwd en gebaseerd op het “ABC van motivatie”. De “A” staat voor Autonomie (iemand keuzevrijheid geven), de “B” staat voor Betrokkenheid en de “C” betekent dat je de ander Competent maakt. Je geeft de klant-debiteur dus de mogelijkheid om te kiezen en zelf na te denken, terwijl je als dossierbehandelaar nog steeds goed kunt sturen in de oplossing.”

Hoe werkt dat in de praktijk?

Saskia: “Stel iemand belt voor het afspreken van een betalingsregeling. In de traditionele situatie stelde de dossierbehandelaar voor om bijvoorbeeld 100 euro per maand af te lossen. De klant-debiteur kon daarmee akkoord gaan. De dossierbehandelaar heeft in die situatie echter geen weet of een betere regeling wellicht mogelijk was, en heeft ook niet onderzocht of die 100 euro eigenlijk wel haalbaar zijn om te betalen. Bij motiverend incasseren onderzoek je eerst welke mogelijkheden er zijn en in welke situatie de klant-debiteur zich bevindt. Dan kun je vragen stellen als: ‘Hoe groot acht u de kans dat u een betaling werkelijk gaat doen?’. En: ‘Niet alleen deze maand, maar ook de opvolgende maanden?’. Of: ‘Hoe ziet uw financiële situatie eruit?’ Op basis van de antwoorden kan de klant-debiteur zelf tot de conclusie komen dat hij ook 150 euro per maand kan aflossen. Door het stellen van de juiste vragen zet je de klant-debiteur zelf aan zet en dat blijkt in praktijk veel effectiever te werken.”

Hoe vertaalt motiverend incasseren zich naar klant-debiteurtevredenheid?

Saskia: “Sinds december 2015 meten we de klant-debiteurtevredenheid. Hieruit komt naar voren dat meer dan 87 procent van de klant-debiteuren tevreden of zeer tevreden is over het incassotraject. Daarbij gaat het niet alleen om het gesprek zelf, maar ook de wachttijd en de geboden oplossing. Ik denk dat dit voor onze branche ongekend hoog is. Zeker ook als ik dit afzet tegenover mijn incasso-ervaring in de energiesector, waar je al blij mocht zijn als je een positieve NPS (Net Promoter Score) score haalde. Dat je moet betalen staat vast, maar hoe je een zaak aanbiedt en het gesprek aangaat, daarmee maak je het verschil.”

Jullie maken gebruik van het communicatieplatform EEZYCOM van 10FORIT. Waarom hebben jullie voor deze oplossing gekozen en hoe sluit dit aan bij motiverend incasseren?

Saskia: “We gebruiken het communicatieplatform EEZYCOM om zoveel mogelijk klant-debiteuren te bereiken en daarin heeft deze applicatie zich ook echt bewezen. Bij Janssen & Janssen maken we gebruik van een breed spectrum aan communicatiemiddelen, die 10FORIT door middel van hun platform volledig faciliteren. Met behulp van het EEZYCOM platform hebben we een bereik van ongeveer 86 procent van alle klant-debiteuren waarvan wij een telefoonnummer hebben. Contact kan zowel telefonisch, per sms of per voicemail zijn. Dat is een enorm goed resultaat, zeker als je bedenkt dat we daarvoor op 54 procent zaten. De technologie van 10FORIT sluit goed aan bij motiverend incasseren. Zodra je met de klant in contact bent, kun je vervolgens de motiverende gesprekstechnieken toepassen. Zo maximaliseer je de kans op een effectieve en passende oplossing voor de klant-debiteur.”

Wat is meer bepalend geweest voor de behaalde resultaten: het EEZYCOM communicatieplatform of de toepassing van motiverende gesprekstechnieken?

Saskia: “Daar kun je niet een eenduidig antwoord op geven. Het is de combinatie van techniek (EEZYCOM), klantsegmentatie, motiverende gesprekstechnieken, schriftelijke communicatie (B1 taalniveau) en diverse andere variabelen die uiteindelijk bijgedragen hebben aan de verbetering van onze incassoresultaten. Het gaat om de samenstelling van de mix. Alle componenten spelen daarbij een belangrijke rol. We werken er continu aan om de mix zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de (individuele) klant-debiteur.“

Wat is jou in de afgelopen jaren het meest opgevallen?

Saskia: “Ik realiseerde me tot voor kort niet dat de manier waarop je communiceert zo’n groot effect heeft. Je ziet het met name terug in de uitvoering van gemaakte afspraken. Waar een klant vroeger bijvoorbeeld misschien maar één of enkele keren een gemaakte betaalafspraak nakwam, ligt dit nu significant hoger. Een klant-debiteur die zelf tot het inzicht gekomen is dat hij/zij actie moet ondernemen, komt afspraken over het algemeen veel beter en consequenter na dan wanneer een betalingsregeling eenzijdig door de dossierbehandelaar is opgelegd. Door onze onderzoeken en continue zoektocht naar verbeteringen zijn we ons steeds meer bewust geworden van het belang van de wijze van communiceren. Zo hebben we uiteindelijk een effectief proces gebouwd, waar alle belanghebbende partijen baat bij hebben.”

Wat zijn jouw verwachtingen voor de toekomst?

Saskia: “We zullen het communicatieplatform nog verder gaan verfijnen, zodat we nog beter met de klant-debiteur kunnen communiceren. Communicatie is en blijft belangrijk. Het is erg fijn dat de mensen van 10FORIT zich flexibel opstellen en bereid zijn om met je na te denken hoe het platform nog verder op onze wensen en behoeften van de klant-debiteur kan worden afgestemd.”

Credit Expo

Bron: Credit Expo. Geschreven door: Marcel Wiedenbrugge

Michelle FilbriInterview 10FORIT – Janssen & Janssen
Credit-Expo-website3.jpg

Credit Expo Nederland

On Thursday, November 3rd, it will all come together; For the fifth time, 10FORIT will be present at the Credit Expo in the NBC Congress Centre in Nieuwegein. The largest knowledge and networking event for the Credit Management sector in the Netherlands.

During the fair we will be presenting at 10:30, alongside Janssen & Janssen Bailiff and Collections. We invite you to attend the session “No standard solution, but best collection practices for optimum results!”.

Every person is unique. Every client-debtor has a different story. If you want to get optimal results from collection efforts, than a standard approach is no longer sufficient. Janssen & Janssen Bailiff and Collections believe that you can move people to pay through a different approach. By triggering motivation among debtors, you can create a change in their behavior. They aim towards motivated collections and apply several customized solutions, such as communication solutions from 10FORIT.

Interested? See you on November 3rd at the Nieuwegein Business Centre in Nieuwegein, stand #38.

Use the following link to register for free. Please use code: FIT2016

https://registration.n200.com/survey/1aoe262hoq1u9/

We hope to see you there!

Daan RoetCredit Expo Nederland
151014152139EF_MG_2044-e1510061067127.jpg

Credit Expo Belgium

10FORIT will be at the trade show on Thursday, October 20th: The Credit Expo in Leuven is the #1 trade fair in the field of credit management for the Belgian market.

Credit Expo is a trade fair in the field of credit management and related products and services. Credit Expo brings supply and demand together in an inspiring environment via a trade fair. This one-day event is combined with a high-quality seminar program, consisting of expert sessions, case studies and product presentations.

We will be presenting together with Solvado at 10:30 during the fair. We hereby invite you to attend the session “Proper contact with your customer: The remedy against defaulters”.

Tired of the excuse, “Oops, have I really not paid the bill yet?” Tired of hearing that your bill never arrived to begin with? Or want to get rid of cash flow problems created by customers who don’t respect your payment terms? Maintaining customer contact is the key to successful collections. How can you best reach your customers?

Solvado has taken care of credit management processes for various organizations. Solvado’s Bart Goossens outlines the best practices during this session, outlining how to make credit management processes successful and efficient.

Interested? We look forward to seeing you on October 20th in the Brabanthal in Leuven, stand #29.

Use the following link to register free of charge. Please use code: FIT2016

https://registration.n200.com/survey/1319jwaw3mbt3

If you are unable to visit the fair, we would still like to make an appointment to visit your company.

Daan RoetCredit Expo Belgium